Skærup vandværk

Vandrådet


Skærup Vandværk er medlem af Vandrådet i Vejle Kommune.

Vandrådet er en paraply organisation for alle vandværker i Vejle Kommune.

Vandrådets formål er primært at virke som et overordnet koordinerende og politisk organ for vandværkssamarbejdet mellem vandværker i Vejle Kommune i alle forhold af fælles interesse.

•  Vandrådet udpeger repræsentant(er) til koordinationsforum i kommunen.
•  Vandrådet kan optræde som forhandler for og med de enkelte vandværker i deres forhold til offentlige      myndigheder, specielt med henblik på koordinering.
   – Overordnede spørgsmål og forslag vedrørende lands-, region- og kommuneplanlægning.
   – Kortlægning og indsatsplanlægning, herunder gebyrmidler.
   – Vandforsyningsplaner, regulativer og beredskabsplaner.
   – Kommunens tilsynsvirksomhed.


Du kan læse mere om Vandrådet på FVD hjemmeside:

http://danskevv.dk/regioner-og-vandraad/region-syd/vandraad-i-regionen/vejle.aspxefvd
Skærup Vandværk, Søndermarksvej 3y, Skærup, 7080 Børkop, vand@skaerup-vandvaerk.dk