Skærup vandværk

Vandmåler - Kamstrup Mulical 21


Skærup Vandværk har valgt at indkøbe Kamstrup MULTICAL 21 til aflæsning af vand. Vandmålerne er installeret i perioden september 2012 – august 2013. Vandmåleren er en fjernaflæsningsmåler. Det vil sige at man, en gang i kvartalet, aflæser vandmålere ved at kører rundt i området og elektronisk indhenter aflæsningen. Den årlige aflæsning vil blive foretaget den 1. januar. Fremadrettet skal andelshaverne ikke foretag sig noget omkring aflæsning. Vandværket vil dog opfordre andelshaveren til at aflæse deres vandmålere mindst én gang månedligt – for egenkontrol. Hvis andelshaveren er i tvivl om forbruget kan vandværket tilsluttet et optisk øje og udtrække en liste over forbruget et år tilbage.På Kamstrup hjemmeside kan du læse mere om MULICAL 21:

Kamstrup: www.kamstrup.dk

Leaflet: www.kamstrup.dk/media/22026/file.pdf

Datablad: www.kamstrup.dk/media/16540/file.pdf

Installation: www.kamstrup.dk/media/16683/file.pdf

Tekniske beskrivelser: www.kamstrup.dk/media /16717/file.pdfVandmåler

Skærup Vandværk, Søndermarksvej 3y, Skærup, 7080 Børkop, vand@skaerup-vandvaerk.dk