Skærup vandværk

Ledningsejerregistret (LER)


Vandværket er ledningsejer af ledningsnettet.

Vandværket har en oversigt over hvor alle forsyningsledninger er placeret. Samt ventilers placering på forsyningsledningen.

Vandværket kan oplyse andelshaveren om stophanens placering, (det er dog andelshaverens eget ansvar at kende placering).

Vandværket har iværksat en digital registrering af vores ledningsnet.

Kassereren kan oplyse om ledningsnettets placering.

Du kan på læse mere om ledningsejerregistret på www.ler.dkledning


Oversigt over ledningsnet og stophaner, tryk på billedet for at se, en side åbner i et nyt vindue:

Hvor er min stophane?Her kan du hente LER oplysninger for graveforespørgsler


Skærup Vandværk, Søndermarksvej 3y, Skærup, 7080 Børkop, vand@skaerup-vandvaerk.dk