Skærup vandværk

Skærup Vandværks ledningsnet


Vandværket har omkring 17 km. ledningsnet at vedligeholde. Vandværket har 314 andelshavere at servicere.

Da vandværket er placeret lavere end flere af vores forbruger, har det været nødvendigt at hæve vandtrykket fra 4 bar til 4.5 bar. Jvf. Lovgivningen skal alle forbruger have et tryk på minimum 2 bar.


vand
Skærup Vandværk, Søndermarksvej 3y, Skærup, 7080 Børkop, vand@skaerup-vandvaerk.dk