Skærup vandværk

Boring med DGU-nr. 125.1839 er etableret den 28. oktober 1994.


Boringen er bestilt/udført af Vandfax, v/Folmer Jensen, Christiansfeld. Vejle Amt har givet tilladelse til ”Endelig tilladelse til indvinding af grundvand fra nyt kildefelt til Skærup Vandværk” DGU-nr. 125-1839. Inden boring blev etableret skulle der foretages en prøveboring ”Tilladelse til udførelse af prøveboring for Skærup Vandværk” Vejle Amt den 10. september 1993. Miljø- og Levnedsmiddelkontrollen, Vesterballevej 4-6, Fredericia har udført kontrol af rå vand den 21. oktober 1994.

Journal:
20130815 Boring er blevet total renoveret med ny pumpe SP 8A-12 fra Grundfos. 42 meter stigerør, Rustfri topforsegling. Nu overbygning model 850. Siemens flowmåler MAG 5000.


Relevante PDF filer:

Undersøgelse af drikkevand Råvand fra DGU-nr 125.1839

Meddelse om borerapport fra DGU-nr. 125.1839

Renovering af DGU-nr. 1251839 af Højfeld


boringer skærup vandværk

Skærup Vandværk, Søndermarksvej 3y, Skærup, 7080 Børkop, vand@skaerup-vandvaerk.dk